سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آواززندگی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دا تا دا بی تا

زندگی یک ونیم ساله است که نقاشی می کشد. خطوط درهم وبرهم که نمی شود نامی بر آن گذاشت. پرسیدم: اینا چی هست؟

گفت: دا تا دا بی تا

_ دا تا دا بی تا چیه؟

_ اینجاست.

فهمیدم که یک چیز کاملا جدید هست که فقط در نقاشی اوست.