سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آواززندگی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دا تا دا بی تا

زندگی یک ونیم ساله است که نقاشی می کشد. خطوط درهم وبرهم که نمی شود نامی بر آن گذاشت. پرسیدم: اینا چی هست؟

گفت: دا تا دا بی تا

_ دا تا دا بی تا چیه؟

_ اینجاست.

فهمیدم که یک چیز کاملا جدید هست که فقط در نقاشی اوست.


آیه های عظیم....

کودک من ای که دوان دوان به سوی زندگی بال گشوده ای مرا بیاموز تا به روح شاداب والهام بخش تو با چشمانی باز بنگرم وآن آیه های عظیم را.... آنگاه که بتوانم آن تلالو رحمت وعشق را، آن چشمان غرق در شکوه زندگی را بیابم وحس کنم من نیزچون تو جزیی از زیبایی لایتناهی خواهم شد..